Дашкевич Микола Павлович

ВИЗНАНИЙ І НЕЗНАНИЙ ДІЯЧ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ

14030961_1769345719974301_1677167265_nНародився 16 серпня 1852 р. у с. Бежів на Житомирщині в родині священика. Закінчив історико-філологічний факультет Київського університету, де його викладачами були В. Антонович та І. Цвєтаєв. Був залишений стипендіатом для підготовки до професорського звання.

 

Молодий учений захоплювався дослідженням середньовічного фольклору, історії вітчизняної та всесвітньої літератури. Так, за працю «Княжение Данила Галицкого по русским и иностранным известиям» йому було присуджено золоту університетську медаль.

У 25 років М. Дашкевич блискуче захистив дисертацію, здобувши звання магістра. У цей же час він працює над історією України-Руси княжої доби та періоду Великого князівства Литовського. Він уперше науково дослідив питання про болоховців (населення, яке мешкало у східній частині Волині).

На думку М. Дашкевича (її поділяли В. Антонович, а пізніше М. Грушевський), болоховці — українське населення з домішкою тюркського елементу, яке жило у верхів’ях річок Случ та Горинь, мало певну автономію, своїх «князів». Учений зробив спробу пов’язати з болоховцями виникнення козацтва й антикнязівського руху, що розгорнувся XIII століття після появи монголо-татарів.

1884 р. М. Дашкевич став першим професором історії західноєвро-пейських літератур в Університеті Св. Володимира й 30 років очолював кафедру всезагальної літератури (з 1891 р. — кафедра західноєвропейської літератури). 1887 р. учений відкрив романський семінарій, що розрісся до романо-германського відділення (1900), яке Микола Платонович очолив 1906 р., заклавши, по суті, фундамент романо-германських і компаративних студій і викладання їх у Києві.

Він — автор праць з історії української, російської і світової літератури (зокрема, у його доробку знаходимо дослідження, присвячені творчості М. Гоголя, І. Котляревського, А. Метлинського, О. Пушкіна, М. Лєрмонтова, У. Шекспіра, Дж. Байрона), про які схвально відгукнувся І. Франко. Упродовж багатьох років М.П. Дашкевич очолював історичне товариство Нестора Літописця у Києві.

1905 р. його було обрано дійсним членом, а 1907 р. — академіком Петербурзької Академії наук. Він відвідав деякі західноєвропейські університети, у яких займався науково-дослідною роботою та викладав. На жаль, через хворобу ученому не вдалося здійснити всіх своїх задумів. За його життя не було видано працю «З історії Південної Русі», велику монографію про М. Лєрмонтова. Однак ідеї культурно-історичної школи та порівняльно-історичного методу в літературі, які він обстоював, знайшли продовження у творчості його учнів М. Грушевського та І. Огієнка.

Ще за життя у наукових колах, зокрема, і російських, були визнані здобутки Миколи Павловича у справі дослідження української історії, присвячені: давньому періодові (І тис. н. е.); історії Галицько-Волинського князівства, литовсько-польському періодові. Окремо слід відзначити джерелознавчі студії вченого, тематично пов’язані з його науковими інтересами.

Окремого розгляду заслуговують і досі належно науково не поціновані джерелознавчі та бібліографічні праці вченого.

Помер Микола Павлович Дашкевич 2 лютого 1908 р. у Києві. Похований у с. Бежеві.

Джерело: univ.kiev.ua

 

Добавить комментарий