Олександр Шумський 
Громадський, політичний і державний діяч.
18 вересня 1946 р. — Убитий спецгрупою МДБ СРСР за особистим розпорядженням Й.Сталіна під час повернення в Україну. Реабілітований 11 вересня 1958. Олександр Шумський — активний поборник українізації. 

Олександр ШумськийНародився в с. Боровій Рудні Житомирського пов. Волинської губ. в селянській сім’ї. 1906 р. закінчив сільську школу; пізніше працював на лісопилому заводі Готесмана і Брохмана, де став членом робітничого гуртка Української соціал-демократичної спілки.

З 1908 р. — помічник землеміра в комісії з меліорації. З 1911 р. навчався на вечірньому відділенні Московського народного університету А. Шанявського, з 1915 р. — студент Московського ветеринарного інституту; того ж року мобілізований до армії. З 1914 р. — член московського гуртка українських соціалістів-революціонерів;

у 1915—1916 рр. проводив революційну агітацію в армії (зокрема на фронті). Навесні 1917 р. — делегат корпусного, армійського і фронтового з’їздів солдатських комітетів; з літа 1917 р. — член Київської губернської земельної управи. З листопада 1917 р. — член Української Центральної Ради (співробітник Комісії для розроблення земельного закону); тоді ж обраний до Центрального Комітету Української партії соціалістів-революціонерів (УПCР). У січні 1918 р. заарештований за участь у т. зв. «есерівському заколоті»; з лютого 1918 р. — член лівої фракції УПCР, з травня 1918 р. — член фракції «боротьбистів»; з серпня 1919 р. — член Української комуністичної партії (боротьбистів).

З червня 1919 р. — член Галицького бюро при ЦК КП (б) У, у липні-серпні 1919 р. — народний комісар освіти УCРР; з березня 1920 р. — член Політбюро і Оргбюро ЦК КП (б) У, голова відділу ЦК КП (б) У по роботі на селі. Того ж року очолював Одеський і Київський губревкоми, був членом реввійськради 12-ї армії, радянської делегації на переговорах у Ризі. 1920 р. призначений також народним комісаром внутрішніх справ УCРР; у 1921—1923 рр. — повноважний представник УCРР у Польщі. У 1923—1924 рр. — редактор журналу «Червоний шлях», керівник відділу агітації та пропаганди КП (б) У. У 1924—1927 рр. — народний комісар освіти УCРР; під час перебування на цій посаді активно сприяв політиці «українізації» в УCРР, піддавав критиці пасивність партійного апарату в цьому питанні.

1925 р. під час зустрічі з Й. Cталіним поставив питання про усунення Л. Кагановича з посади генерального секретаря ЦК КП (б) У, що стало однією з причин звинувачень О. Шумського в «національному ухилі» (т. зв. «шумськізм»), зокрема на червневому (1926 р.) і лютнево-березневому (1927 р.) пленумах ЦК КП (б) У. 1927 р. звільнений з посади наркома освіти, виїхав з України; у 1927—1930 рр. — ректор Ленінградського інституту народного господарства і Ленінградського політехнічного інституту. У 1930—1931 рр. — заступник завідувача агітаційно-масовим відділом ЦК ВКП (б); у 1931—1933 рр. — голова ЦК профспілки працівників освіти.

У 1933 р. заарештований у справі «Української військової організації» і засуджений до десятирічного ув’язнення; у 1933—1935 рр. перебував на Cоловках, з 1935 р. — на засланні у м. Красноярську, під час якого чинив активні протести (голодування, звертання з листами до Й. Cталіна) з вимогою реабілітації. 1937 р. заарештований вдруге у справі боротьбистів (1939 р. справу припинено через хворобу О. Шумського і відсутність доказів). Після закінчення терміну заслання (1943 р.) залишився в м. Красноярську, де працював над науково-публіцистичною монографією «Малороси» (у 1946 р. рукопис знищений автором). У липні 1946 р., після чергової вимоги про реабілітацію, здійснив невдалу спробу самогубства; у вересні 1946 р. вбитий за розпорядженням Й. Cталіна, М. Хрущова та М. Кагановича по дорозі з м. Cаратова до м. Києва.

Джерело: ukrainians-world.org.ua