Віктор Протопопов

знаменитий український психіатр, фізіолог,

засновник патофизиологичного напрямку в психіатрії

www.psihoanalitik.net
www.psihoanalitik.net

В. П. Протопопов народився 22 жовтня 1880 року в с. Юрках на Полтавщині. Після успішного закінчення гімназії в Ростові-на-Дону Віктор Павлович вступив до Військово-медичної академії, де, будучи студентом четвертого курсу, виконав при кафедрі В. М. Бехтерева експериментальну роботу, яка була удостоєна медалі.

У 1906 р. закінчивши з відзнакою Військово-медичну академію В. П. Протопопов був залишений академіком В. М. Бехтеревим в аспірантурі при кафедрі психіатрії. У 1909 р. В. П. Протопопов блискуче захистив дисертацію на тему «Про сполучно-рухові реакції на звукові подразники». У 1911 р. В. П. Протопопову було присвоєно звання приват-доцента. Працюючи в клініці і лабораторії В. М. Бехтерева, В. П. Протопопов займається питаннями дослідження соматичних розладів при маніакально-депресивному психозі. У 1921 р. В. П. Протопопов став професором кафедри психіатрії Пермського університету, якою завідував до 1923 р.
У 1923 р. В. П. Протопопов переїхав у Харків. Тут він займається реорганізацією найбільшої в СРСР психіатричної лікарні (Сабуровій дачі), організує при медичному інституті кафедру психіатрії, якою завідував 20 років, і першу в Радянському Союзі кафедру вищої нервової діяльності при Інституті народної освіти. Згодом В. П. Протопопов бере активну участь в організації кафедри психіатрії і вищої нервової діяльності при Психоневрологічному інституті кадрів, організатором і першим деканом якого він був.
В. П. Протопопов також був засновником і директором першого на Україні науково-дослідного інституту клінічної психіатрії і соціальної гігієни (в даний час Український інститут клінічної та експериментальної неврології і психіатрії, що носить його ім’я).
Наукова діяльність В. П. Протопопов в Харкові присвячена дослідженням в області патогенезу і лікування шизофренії, а також вивчення фізіології вищої нервової діяльності.
У роки Великої Вітчизняної війни В. П. Протопопов не припинив своєї наукової діяльності, він успішно розробляв проблеми травматичних психозів військового часу.
З 1944 р. і до останніх днів життя В. П. Протопопов працював у Києві, він створив і очолив відділ психіатрії та патології вищої нервової діяльності в системі академії медичних наук.
Величезний вклад в науку  мають роботи В. П. Протопопова в області фізіології моторних навичок, яка, по суті, стала новим розділом у фізіології вищої нервової діяльності. Результати цих досліджень були узагальнені В. П. Протопоповым у монографії «Умови виникнення моторних навичок і їх фізіологічна характеристика».
Весь комплекс досліджень церебральних і соматичних процесів, проведений В. П. Протопоповым, дав йому можливість сформувати одну з гіпотез патогенезу шизофренії, яка не втратила свого теоретичного і практичного значення і в наш час.
Величезну теоретичну і практичну цінність становлять дослідження В. П. Протопопова в області клінічних проявів та діагностики маніакально-депресивного психозу, всесвітньо визнаною є тріада Протопопова при маніакально-депресивному психозі.
В. П. Протопопов створив свою оригінальну психіатричну школу. Серед його учнів необхідно назвати Е. А. Попова, Н.П. Татаренко, В. А. Поліщука, О. Л. Лещинського, В. М. Аптера, М. А. Гольденберга, В. О. Наумову, Л. О. Булахову, М. П. Доценко, Л. Я. Поляк та ін
В. П. Протопопов підготував 11 докторів і 25 кандидатів медичних наук.
В. П. Протопопов віддав психіатрії 50 років свого життя. Вчений прагнув до того, щоб досягнення в області психіатрії стали золотим фондом цієї медичної науки, займався вивченням причин виникнення і механізмів розвитку психозів, розробляв дієві способи профілактики і лікування психічної патології.

Джерело: www.psychiatry.ua

Добавить комментарий