Борщов Ілля Григорович російський ботанік і хімік, професор Київського університету. У роботі «Матеріали для ботанічної географії Арало-Каспійського краю» (1865) дав загальний нарис краю і ботаніко-географічний аналіз його флори. Вперше наніс на карту ареали 66 видів рослин. Автор робіт з систематики квіткових рослин, анатомії і фізіології рослин, з колоїдної хімії.

97b650cb8bБорщов Ілля Григорович народився 31 липня 1833 року в Санкт-Петербурзі. Російський ботанік і хімік. У 1853 році закінчив Царськосельський ліцей. У 1857-1858 разом із зоологом Н. А. Северцовым брав участь в експедиції в Середню Азію. З 1868 — професор Київського університету. Найбільш велика робота Б. — «Матеріали для ботанічної географії Арало-Каспійського краю» (1865), в якій їм дано загальний нарис краю і ботаніко-географічний аналіз його флори; вперше в російській ботаническойлитературе наніс на карти ареали (межі розповсюдження) 66 видів рослин. Б. належать також праці з систематики квіткових рослин, анатомії і фізіології рослин, з флори водоростей і грибів різних районів Росії.

Велике значення отримали його дослідження з колоїдної хімії. У статті «Про властивості і частковому будові деяких колоїдних речовин, що беруть участь в утворенні рослинних і тваринних організмів» («Журнал російського хімічного товариства», 1869, том 1, випуски 6-7, сторінки 194-212) вказував, що колоїди не тільки багатофазні системи, але що колоїдні частинки є великими складними молекулами особливої кристалічної структури, що складаються з кристалів дуже незначної величини. На противагу Т. Грему, який ділив всі речовини на кристаллоиды і колоїди і вважав, що між ними існує непрохідна межа, Б. стверджував можливість існування одного і того ж речовини в кристалічній і колоїдної формах, які є лише різними станами цієї речовини. Виникнення тієї або іншої форми, вважав Б., залежить тільки від умов кристалізації. Ці погляди Б. були підтверджені та розвинуті в 1904 дослідженнями російського хіміка П. П. Веймарна, а потім і рентгеноскопічним вивченням структури колоїдних частинок. Він встановив також, що між величиною частинок різних колоїдів і швидкістю їх дифузії існує зворотна залежність.

Джерело: biography.com.ua