ПЕРЕТЦ Володимир Миколайович

Український літературознавець

Peretz1Народився 31 січня 1870 р. в Петербурзі в родині сина декабриста.

Після закінчення гімназії вступив на історико-філологічний факультет Петербурзького університету, де під впливом академіків О. Соболевського та О. Веселовського почалася його наукова робота — дослідження давньої літератури. Серед перших друкованих робіт В. Перетца — чимало рецензій і досліджень з фольклору, давньої літератури. У 1893 р. його було обрано членом Російського географічного товариства (відділення етнографії). Цього року після закінчення університету починає працювати на кафедрі російської мови університету, в гімназії, жіночому інституті. У 1891—1903 рр. — приват-доцент історико-філологічного факультету Петербурзького університету. У 1900 р. захистив дисертацію на звання магістра російської словесності, в 1902 р. — здобув звання доктора. З 1903 по 1914 р. — професор Київського університету. Тут організував »Семинарий русской филологии», де виховав плеяду молодих здібних дослідників. Тоді ж розпочав велику роботу над коментуванням »Слова о полку Ігоревім».

З 1914 р. — академік Петербурзької Академії наук, з 1919 р. — академік АН УРСР.

В. Перетц співробітничав з різними київськими видавництвами, очолював філологічну секцію Українського наукового товариства. Він розробив проект »українських кафедр», покликаних організувати роботу з викладання української літератури, мови, історії, етнографії. Найповніше відображення цей проект знайшов у першій книзі »Записок Українського наукового товариства». У Києві вчений надрукував близько 100 досліджень, статей і рецензій про духовне життя, історію української і російської літератури та театру.

Перебуваючи в Петербурзі, досліджував українську літературу, що стало надійним підґрунтям для подальшого розвитку українського літературознавства. В Петербурзі В. Перетц заснував »Товариство прихильників української історії, письменства та мови». У 1922 р. вчений повернувся до дослідження »Слова о полку Ігоревім». 1926 р. у Києві вийшла друком українською мовою праця »Слово о полку Ігоревім. Пам’ятка феодальної України-Русі XII віку».

У 1927 р. вчений організував комісію з давнього українського письменства, зусиллями якої було видано низку оригінальних праць про »Слово о полку Ігоревім», творчість Г. Сковороди, українське віршування, українську літературу XVII ст. тощо. В. Перетц — автор праць з історіографії, джерелознавства, археографії, текстології, палеографії Київської Русі.

Тотальний розгром наукових осередків України, процес над СВУ стали причиною арешту В. Перетца.

Загинув 24 вересня 1935 р. у Саратові.

Добавить комментарий