230px-SmyrnovaZamkovaОлександра Іванівна Смирнова-Замкова – одна із небагатьох жінок-академіків АН УРСР, яка за своє життя досягла такого високого наукового звання. Рідкісною для жінок-учених є й галузь медицини, яку вона обрала, – патологоанатомія. Внесок дослідниці у розвиток медичної науки важко переоцінити. Фактично немає такого розділу медицини, який би не зацікавив учену. Олександра Іванівна працювала над дослідженням інфекційної патології (актиномікоз, висипний тиф, скарлатина, склерома, кір тощо), онкології, пухлинного росту, над вивченням проблеми неклітинних структур організму. Це, своєю чергою, викликає інтерес до дослідження її біографічного шляху, щоб прослідкувати, із якої родини вона походить (в цьому питанні немає однозначності, є думки, що із родини земського лікаря чи священика), що саме спонукало стати медиком та які життєві ситуації впливали на становлення О. І. Смирнової-Замкової як науковця.
Аналіз наявної літератури про О. І. Смирнову-Замкову засвідчує, що її життєвий і творчий шляхи належним чином не досліджені. Матеріали про неї в енциклопедіях, довідниках, інтернет-джерелах тощо здебільшого дублюються та іноді містять неточні дані. Це простежується зокрема щодо дня та місця народження вченої, місць і років її роботи в різних наукових установах. Виходячи з цього, метою нашого дослідження є: подати уточнені, розширені біографічні відомості про вчену та опублікувати про неї нову, ще невідому, інформацію за документами її особового архівного фонду, який зберігається в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – ІА НБУВ).
Архівні документи академіка О. І. Смирнової-Замкової надійшли до ІА від її доньки А. В. Мельниченко. За результатами наукового опрацювання документів було сформовано фонд ІА № 15 «Смирнова-Замкова О. І. (1880–1962 рр.) – патологоанатом, академік АН УРСР, заслужений діяч науки УРСР», до якого увійшли 152 справи, зведені у 3 описи: 1) наукові та інші праці; 2) документи біографічного характеру та з діяльності вченої; 3) листування і матеріали інших осіб. Своєю чергою, опис 2 «Документи біографічного характеру та з діяльності» має у своєму складі 4 розділи: 1) особисті документи; 2) ювілейно-вітальні матеріали; 3) ілюстративні документи; 4) матеріали з діяльності.
У наявній літературі про академіка О. І. Смирнову-Замкову (дівоче прізвище Смирнова, чоловік – Самуіл Абрамович Замков (теж лікар)) зустрічаються різні дати її народження: 5, 18, 19, 31 травня 1880 р. Здебільшого фігурує число 31. Завдяки наявному в особистому фонді вченої документа «Свідоцтво про народження О. І. Смирнової-Замкової» (оп. 2, спр. 1) з’ясовуємо, що вона народилася 5 травня 1880 р. за старим стилем, а за новим (додавши 12 днів) – 17 травня 1880 р. Це підтверджують і документ «Трудовий список А. І. Смирнової-Замкової, де вона власноручно заповнила графу «Народилася в 1880 році, травня м-ця, 5 чис.» (оп. 2, спр. 5, арк. 2), і документ «Анкета А. І. Смирнової-Замкової» (оп. 2, спр. 15). Розбіжності прослідковуються і щодо місця її народження: м. Переяслав чи м. Київ. Із зазначеного вище свідоцтва та автобіографії вченої, написаної її рукою, дізнаємося, що відома дослідниця народилася у м. Києві.
Вагомим біографічним документом для встановлення більш повного життєвого шляху вченої є зібрані в одну архівну справу «Автобіографії О. І. Смирнової-Замкової» (оп. 2, спр. 17). З них ми дізнаємося, що вона народилася у родині земського лікаря. Згодом вони переїхали до м. Переяслава. У 1890 р. Олександра Іванівна повертається у Київ, щоб вступити до Міністерської гімназії, яку закінчує у 1898 р. Щоб здобути вищу медичну освіту, вчена у 1989 р. їде до Франції (м. Монпельє), де у 1906 р. закінчує медичний факультет університету та захищає дисертацію на ступінь доктора медичних наук. В особовому архівному фонді О. І. Смиронової-Замкової є фотодокумент, на якому вона в день захисту диплому в університеті м. Монпельє (Франція) (оп. 2, спр. 27).
Професійну діяльність вченої можна прослідкувати за документами «Трудовий список О. І. Смирнової-Замкової» (оп. 2, спр. 5) та «Анкета О. І. Смирнової-Замкової» (оп. 2, спр. 15). Для поєднання практичної і наукової діяльності Олександра Іванівна працювала одночасно у декількох місцях. Це, зокрема, Київський бактеріологічний інститут, Вищій жіночі курси у м. Києві, Перша робітнича лікарня в м. Києві, Охматдит, Київський виробничо-медичний інститут, Київський рентгенорадіологічний та онкологічний інститут, Український науково-дослідний інститут клінічної медицини Наркомздоров’я УРСР. З 1927 р. розпочинається її діяльність в Академії наук УРСР, де вона пропрацювала до кінця життя від наукового співробітника до завідувача лабораторією.
Померла О. І. Смирнова-Замкова 22 вересня 1962 р. Похована на Байковому кладовищі у м. Києві.
З біографічних документів, що відклалися в особовому фонді, які підтверджують становлення О. І. Смирнової-Замкової як видатної вченої-патологоанатома, важливими є: атестат професора по кафедрі паталогічної анатомії (1934 р.), диплом доктора медичних наук (1935 р.), посвідчення члена-кореспондента АН УРСР (1939 р.), посвідчення завідувача відділу патоанатомії Інституту клінічної фізіології АН УРСР (1941 р.).
Крім активної наукової та педагогічної діяльності О. І. Смирнова-Замкова активно брала участь і у громадському житті країни. У її особовому фонді відклався документ «Депутатські квитки Київської міської ради депутатів трудящих» (оп. 2, спр. 8), який свідчить про її участь у роботі Київської міської ради депутатів трудящих 5-ти скликань (1940 р. – 1955 р.). Була делегатом «Четвертої Всесоюзної конференції прихильників миру» у м. Москві (оп. 2, спр. 14). Входила у редакційну колегію журналу «Врачебное дело».
За свою багаторічну науково-педагогічну діяльність Олександра Іванівна була удостоєна декількох нагород та звань. Так, в особовому фонді зберігається документ «Орденська книжка А. І. Смирнової-Замкової» (оп. 2, спр. 10), у якій зроблено запис про нагородження вченої орденом «Знак Пошани» (1944 р.). Також у фонді відклалися документи про присвоєння О. І. Смирновій-Замковій звання «Заслужений діяч наук УРСР» (1945 р.) (оп. 2, спр. 11), нагородження значком «Відмінник охорони здоров’я» СРСР (1949 р.) (оп. 2, спр. 12) та «Почесною грамотою» Президії Верховної Ради УРСР за видатні заслуги в розвитку вітчизняної науки (1960 р.) (оп. 2, спр. 16).

Таким чином, документи біографічного характеру з особового фонду Олександри Іванівни Смирнової-Замкової мають значний інформативний потенціал, що дозволяє детально реконструювати біографію і висвітлити маловідомі сторінки життєвого шляху відомої вченої.

Джерело: conference.nbuv.gov.ua