PasportХотілося б, щоб хто прочитає цю публікацію відчув у собі громадянина, який не тільки відповідальний за своє існування, але й має зобов’язання перед територіальною громадою та країною, яких об’єднує Конституція і Закон України, гарантуючі взаємопорозуміння, підйом економіки, відродження виробництва національних багатств для забезпечення гідного рівня життя європейської країни.

       Хотілося б, щоб та більшість байдужого населення, чекаючи, що хтось покращить їм життя, за багатовіковим досвідом розвинених європейських країн зробила висновки, що без вкладу кожного окремого громадянина у розбудову суспільства на основі Конституції та Законів України, Статуту територіальної громади – основного документа для забезпечення плідної діяльності, неможливе забезпечення сталого розвитку виробництва, економічних відносин та цивільних досягнень територіальної громади, вихованню громадянина достойного рівня передових європейських держав.

             За аналізом існування незалежної України – проводиться системне маніпулювання свідомістю населення, як з ЗМІ, так і при щоденному спілкуванню між громадянами та владними структурами, затверджується у свідомості людей, що ні Конституція, ні закони в Україні не працюють, що і було підставою для розграбування та привласнення не міряних національних багатств України певною кучкою від влади за заздалегідь підготовленими умовами приватизації, нібито з рівними можливостями для громадян при ринкових відносинах

             Результат сьогодення – занепад економіки, безробіття, деградація суспільства, зубожіння ошуканого населення при неймовірних статках певної «кучки-олігархів», у власності яких, за «рівними можливостями» опинились національні багатства країни, на яких працюють, не без користі для себе, усі гілки влади, гарантуючи недоторканність приватизованому, награбованому, «чесним розподілом майна».

           З певною метою населення не інформується, приховується наявність з їх вимогами закони «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про основи національної безпеки України», «Про прожитковий мінімум» з «Методикою розрахування прожиткового мінімуму для верств населення», затвердженою всіма міністерствами, якими гарантується забезпечення працею у виробничій сфері, з гідною зарплатою, а також відповідальність владних структур за порушення недодержання вимог Законів.

           Таке штучно створене становище в країні, маються економічні можливості та науково технічний потенціал, при бажанні і волі влади (а може волі згуртованого народу), при спрямуванні своєї діяльності на розвиток економіки, гаранта покращення життя населення, в правовій площині, можна у найкоротший строк відродити промислове виробництво, створити конкурентоспроможний продукт за рахунок внутрішніх інвестицій з головним інвестором – державою.

             Хотілося б кому, чи ні, але за досягненнями цивілізації, Україна буде жити за законами цивілізованого світу, у світі час розроблених для незалежної України з відповідними сенсом влади прихованими від громадян, тільки наближення цього часу залежить від бажання і розуміння кожного громадянина, що створення кращого життя можливий при цільоспрямованій праці територіальної громади, якої він є представник з виконанням конституційних обов’язків на користь суспільству системного та жорсткого контролю діяльності вибраною ним влади, спрямованою на розвиток і розбудову суспільства, розвиток виробництва з його соціальною спрямованістю, гарантуючого підвищення рівня життя населення та забезпечення сталого розвитку економіки країни.

         Враховуючи цілеспрямовані дії центральних органів влади, спрямованих на децентралізацію влади, коли вирішення регіональних питань та проблем перекладається на місцеві адміністрації та органи місцевого самоврядування, коли Дніпропетровщина в змозі забезпечити своє населення працею та виробництвом усієї гами для задоволення потреб населення продукції з відповідною зарплатою на рівні вимог європейських країн, усім громадським організаціям та небайдужим громадянам за долю територіальної громади, Дніпропетровщини та країни, спільними, об’єднаними зусиллями зробити все можливе, щоб наша влада місцевого самоврядування нашої територіальної громади за вимогами Європейської хартії місцевого самоврядування, законів України, за участю і підтримкою територіальною громадою, забезпечення виконання своїх обов’язків по підйому економіки регіону, її сталий розвиток з соціальною спрямованістю, як того вимагає Статут територіальної громади.

         Треба тільки не упустити наданий збіглими обставинами мову про реформування в усіх сферах життєдіяльності України і вирішувати долю територіальної громади самими її громадянами, а не за бажання тих, хто хоче використовувати їх для задоволення своїх амбіцій.

         Підсумовуючи – для забезпечення існування створеного становища в Україні, олігархат (розуміти власниками розграбованих національних багатсв України та їх прислужниками) винаходять різноманітні оборудки, для широкого загалу прозваним реформуванням (які разом з існування незалежності України здійснюються розграбування та привласнення національних багатств в економіці, просвіті, медицині, судах, міліції, прокуратурі, місцевому самоврядуванні, житлово-комунальній сфері і всіх інших), результати яких громадяни України відчувають на собі щоденно, про які за потребою читачів (їх прохання) буде надана інформація у наступних публікаціях.

Активіст ГО «Майдан Січеслав-Дніпро» Анатолій Третяк

Добавить комментарий