Не занурюючись в товщу історії,візьмемо не такі вже й давні часи.

25354129_933965240085739_6007479062305036572_nДо початку 50-х років минулого століття французькі вчителі практикували покарання, в тому числі й методи фізичного впливу до тих учнів, які переходили на інші, ніж французька, мови. Навіть були спеціальні посади вчителів-наглядачів, що стежили, якою мовою спілкуються учні на перер­вах.
У 1951 році було ухвалено «Закон про вивчення мов і місцевих діалектів», так званий закон Дексо­на.Відповідно до нього бретонська, баскійська, каталонська й окситанська мови були допущені в шкільну освіту як факультативний предмет.
Законодавчі норми щодо вживання французької мови охопили й інші ділянки суспільного життя — медицину, торгівлю, громадянство і т.д.До прикладу,»Кодекс громадянства» проголошує: «Ніхто не може прийняти громадянства, якщо не подасть доказів своєї асиміляції у французьке суспільство, зокрема через достатнє знання французької мови».

Етапними в історії сучасного мовного регулювання стали закони про вживання французької мови 1975 (закон Ба-Лоріоля) і 1994 (закон Тубона) років.Це було викликано практичною необхідністю захистити мову від натиску англійської.
Закон 1975 року позначив сфери застосування французької мови, які поширювалися і в громадському житті.Він містив низку положень про обов’язкове вживання французької мови у всій письмовій та усній рекламі, трудових угодах, публікаціях у пресі оголошень з пропозицією роботи, угодах стосовно майна і послуг, написах і табличках у громадських місцях (на автошляхах, залізничному і морському транспорті, аеропортах), рахунках і квитанціях, будь-якій інформації про радіо- і телепрограми. Закон забороняв використання будь-якого іноземного терміна чи виразу, якщо існував французький еквівалент відповідно до «Декрету 1972 року про збагачення французької мови». Крім того, закон передбачав надання субсидій державним закладам і громадським організаціям, які зобов’язуються дотримуватися його положень: «Будь-яке порушення цього зобов’язання може призвести до повернення субсидії».
Прийняттю закона Тубона передували довгі і палкі дискусії,але вреші-решт влітку 1994 року його було ухвалено. Член Фран­цузької академії Жан Дютур тоді резюмував: «Якщо існує загроза для мови народу, це означає, що є загроза і для існування держави».
Відповідно до закону французька мова «є мовою освіти, праці, торгівлі та публічних послуг. Вона — привілейований засіб зв’язку між державами франкомовної спільноти». Використання французької мови обов’язкове в позначенні, пропозиції, представленні, способах уживання чи використання, описі поширення та умов гарантії майна, продукту або послуг, а також у рахунках і квитанціях.
«Будь-який напис, оголошення, нанесені або зроблені в громадських, публічних місцях чи в громадському транспорті і призначені інформувати населення, повинні бути французькою мовою», — читаємо в цьому законі.
І нарешті «вишенька на торті».
Франція належить до тих європейських країн, які підписали Європейську хартію регіональних або міноритарних мов, але не ратифікували її. Своїм рішенням від 15 червня 1999 року Конституційна рада Франції, покликаючись на те, що хартія наділяє особливими правами окремі «групи мовців усередині «територій», де ці мови використовуються, і тим самим «зазіхає на конституційні принципи неподільності Республіки, рівності перед законом і єдності французького народу», заборонила ратифікувати Хартію.Росія,до речі,теж її не ратифікувала.Вже не кажучи про те,що Франція не мала збройної агресії та окупації частини території під гаслом захисту англомовних чи ще якихось і там не вбивали за французьку мову.

Отже, ЯКЩО ІСНУЄ ЗАГРОЗА ДЛЯ МОВИ НАРОДУ, ЦЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО Є ЗАГРОЗА І ДЛЯ ІСНУВАННЯ ДЕРЖАВИ. Тому мовне питання сьогодні для України надважливе.Чия мова — того й влада.Без панування української мови ми ніколи не «запануємо у своїй сторонці».

Член ГО»Майдан Січеслав-Дніпро» Валентина П.