22450098_1565637050162449_4343296478848988987_nДо вас прийшли відрізати газ за якийсь неіснуючий борг, або встановлювати загальнобудинковий лічильник, по якому доведеться сплачувати за всіх непрописаних сусідів?

ЧИТАЙТЕ, ЩО РОБИТИ:

Дивно довірливе у нас населення. Звикли довіряти всьому, що їм говорять. Коли в моєму домі розпочалася епопея з газовими лічильниками, головним документом для більшості громадян було оголошення на вхідних дверях. Практично ніхто не поцікавився, що за люди до них прийшли. Вірили на слово, що це працівники міськгазу. Лічильники встановлювали в квартирах і ні у кого не виникло ніяких сумнівів у правомочності дій невідомих осіб. Мало того, в оголошеннях був приведений перелік документів, які повинні (на думку цих невідомих осіб) бути у мешканців будинку. А коли цих документів не було, то починали домовлятися з усіма витікаючими з цього наслідками.
Наприклад, невідомі вимагали проект газопостачання окремої квартири або акт обстеження димовентиляційних каналів, тобто ті документи, які знаходяться в ЖЕКу і які вам на руки ніхто не дасть. Проекту газопостачання окремої квартири ви те ж не знайдете. Цілком ймовірно, малося на увазі один проект на будинок. Але розбиратися ніхто не захотів. Я розмовляла з багатьма, кому встановили лічильники і не знайшла нікого, кому дали акт на установку лічильника. Питаю, а як ви доведете, що лічильник вам встановили саме ті, хто винен? Відповідь мене просто потряс — ну як же, адже оголошення на дверях висіло. Ось така дивовижна довірливість.
Невідомі вам люди прийшли в ваш будинок і кажуть, що вони будуть встановлювати в вашому домі лічильник (або лічильники) газу або тепла. Перше, що треба зробити, це дізнатися, хто вони такі. Попросіть у невідомих вам осіб документ, а вірніше, посвідчення (документ, що посвідчує особу, посадові чи інші права та обов’язки власника). Перепишіть, а краще сфотографуйте представлений вам документ. Якщо вам це зробити не дають, пам’ятайте — це не ви прийшли до них, а вони до вас і ви повинні себе убезпечити від будь-яких пройдисвітів. Якщо вони зроблять щось не так, ви повинні знати, до кого висувати претензію.

Другий важливий документ — це дозвіл балансоутримувача (або власника). Для більшості — балансоутримувачем наших будинків все ще є міськвиконком. Ось від нього і має бути дозвіл, а саме — дозволяю встановити лічильник за такою то адресою конкретного виконавця послуг в вашому домі.
Якщо люди, які прийшли до вас, пред’являють документ не тієї організації, з якою ви маєте договірні відносини, то нехай покажуть документ, на підставі якого ваш виконавець послуг передоручає комусь виконувати роботи зі встановлення приладів обліку (газу або тепла). Це договір. Сфотографуйте його (не маєте такої можливості, перепишіть хоча б його №, дату і які саме роботи вказані, а також відповідальність сторін).
Для того, щоб встановити лічильник, треба десь відрізати, а десь  приварити, тобто без зварювальних робіт обійтися не можна. А зварювальні роботи є роботами підвищеної небезпеки.

Згідно Наказу Державного Комітету України З наочний ЗА Охорона праці № 15 від 26.01.2005 р (Документ z0232-05, чинний, точніше редакція — Прийняття від 26.01.2005) «ПЕРЕЛІК робіт з підвіщеною небезпеки» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за N 232/10) в перелік робіт з підвищеною небезпекою входять:
№ 1. електрозварювальні, газополум’яні, наплавочні и паяльні роботи. Контроль за зварювальний з’єднаннями.
№12. Транспортування балонів, контейнеров, ємностей Із стисненими, зрідженімі, отруйнімі, вібухонебезпечнімі та інертнімі газами, їх Заповнення та ремонт.
№ 14. Роботи з ПРОФІЛАКТИКИ и технічного обслуговування газового господарства.
№ 15. Виконання газонебезпечних робіт.
№ 18. Роботи, пов’язані з будівництвом, обслуговування и ремонтом газопроводів, газорозподільніх пунктів, Які Використовують природні, нафтові, штучні, змішані и зріджені вуглеводневі гази.
№ 19. Роботи по монтажу та зварювання підземних та зовнішніх газопроводів, газіфікації об’єктів, а такоже за нанесення протікорозійного ізоляційного покриття.

У зв’язку з тим, що зварювальні роботи пов’язані з відкритим вогнем, логічно буде звернутися до нормативного документу, який регламентує такі роботи, а саме Правил пожежної безпеки в Україні.
Наказ Міністерства Внутрішніх справ України № 1417 від 30.12.2014 р стверджує Правила пожежної безпеки (поточна редакція від 03.10.2017 р). Ці правила встановлюють вимоги і до пожежної безпеки при проведення робіт технічного переоснащення будівель, до яких відносяться роботи по монтажу приладів обліку або за простим, лічильників.

Розділ 7.1. Вимоги пожежної безпеки при проведенні зварювальних і вогневих робіт.
У нашому випадку, місце проведення зварювальних робіт є тимчасовим, на території об’єкта, який не належить виконавцю робіт. Керівник підприємства (в нашому випадку — балансоутримувач, міськвиконком), де проводяться вогневі роботи, зобов’язаний оформити наряд — допуск на виконання тимчасових вогневих робіт, форма якого наведена в додатку до Правил.
Наряд — допуск на виконання тимчасових вогневих робіт повинен бать узгоджений з відомчою пожежною охороною підприємства або державно пожежною охороною.
Наряд — допус повинен бать тієї форми, яка вказана в Додатку до Правил.
Наряд — допуск видається або старшому виконавцеві або безпосередньо виконавцю, П.І.Б. вказується.

НАРЯД-ДОПУСК
на виконання тимчасових вогневих робіт
Видано ______________________________________________________
(посада або кваліфікація старшого виконавця, виконавця робіт, прізвище та ініціали)
На виконання робіт____________________________________________
(вказати, які вогневі роботи виконуватимуться, їх характер і зміст)
Місце проведення робіт_________________________________________
(ділянка або установка, апарат, приміщення, територія тощо)
Час проведення робіт: початок _____________ (час, дата)
закінчення _____________ (час, дата)
Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки робіт:___________________
_______________________________________________________________
(заходи, які необхідно виконувати під час підготовки об’єкта до виконання робіт, під час їх проведення і після закінчення)
Особа, відповідальна за пожежну безпеку за місцем проведення робіт:
____________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали, підпис, дата)
Наряд видано ___________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали, підпис особи, яка видала наряд-допуск)
«____»_______ 20__р.
Проведення робіт узгоджено:______________________________________
(дата, підпис, прізвище та ініціали, посада; за необхідності вказуються додаткові заходи, що необхідно виконати для забезпечення пожежної безпеки робіт)
Наряд-допуск продовжено до: _____________________________________
(дата, час, підпис, прізвище та ініціали, посада особи, яка видала наряд)
Продовження робіт узгоджено: ____________________________________
(дата, час, підпис, прізвище та ініціали; при необхідності додаткові вимоги)
Інструктаж щодо заходів пожежної безпеки отримав, з переліком протипожежних заходів, що необхідно виконати, ознайомлений:___________________________________________________________________
(підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт, дата)
Роботи закінчено, робоче місце упорядковано до пожежобезпечного стану:_______________
(час, дата, підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт)
Пожежобезпечний стан місця, де проводилися вогневі роботи, перевірив:
______________________________________________________________
(час, дата, підпис, прізвище та ініціали особи, яка відповідає за пожежну безпеку за місцем проведення робіт)
Примітки: 1. Цей наряд-допуск видається керівником підприємства (його заступником, головним інженером) або керівником структурного підрозділу підприємства, де проводяться тимчасові вогневі роботи (склад, цех, лабораторія, майстерня тощо).
2. Проведення робіт та їх продовження повинно узгоджуватися з пожежною охороною (відомчою, добровільною) або фахівцем з пожежної безпеки підприємства, а у випадку їх відсутності – зі службою охорони праці.
3. Перевірка впорядкування робочого місця до пожежобезпечного стану здійснюється особою, відповідальною за пожежну безпеку за місцем проведення тимчасових вогневих робіт.

Посадова особа, відповідальна за пожежну охорону, де проводилися вогневі роботи (в нашому випадку — ЖЕК), має забезпечити перевірку місця проведення робіт протягом 2-х годин після їх закінчення. У наряді — допуск робиться відповідна відмітка.
Забороняється здійснювати зварювальні роботи особам, які не мають кваліфікаційне посвідчення.
Посвідчення зварника видається спеціальної атестаційною комісією (Правила атестації зварників затверджені Наказом № 61 від 19.04.96 р Державним комітетом з нагляду за охороною праці).

Посвідчення зварника N ________

1. Позначення атестації __________________________________________

Фото 2. Прізвище ___________________________

(скріплене Ім’я ___________________________

печаткою По батькові ___________________________

органу, що 3. Дата і місце народження ___________________________

атестує)

4. Свідоцтво про присвоєння кваліфікації або попереднє посвідчення ___________________________

(номер, ким і коли видано)
5. На підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими Держнаглядохоронпраці України ____________________________________

і ________________________________________________________________

(найменування нормативних документів)

6. Допущений до __________________________________________________

(вид робіт)
7. Посвідчення видано на підставі рішення атестаційної комісії Протокол від ________________ N ___________
8. _______________________________________________________________ (дата і місце видання)
9. Посвідчення дійсне до __________________________________

1.3.2. Український атестаційний комітет зварників (далі — УАКЗ) — незалежна компетентна організація, уповноважена Держнаглядохоронпраці України керувати підготовкою і проведенням атестації зварників згідно з цими Правилами.
1.3.3. Атестаційний центр — компетентна організація, незалежна від підприємства (організації), де працює зварник, уповноважена Українським атестаційним комітетом зварників організовувати та координувати роботи щодо підготовки та проведення атестації зварників згідно з цими Правилами.
1.3.4. Атестаційна комісія — група спеціалістів, уповноважених проводити випробування зварників, в результаті яких визначається кваліфікація зварника, необхідна для виконання певного виду робіт, а також видавати посвідчення про атестацію.
1.3.5. Експерт — висококваліфікований спеціаліст, атестований УАКЗ як керівник робіт з атестації зварників, який несе відповідальність за об’єктивність і достовірність результатів атестації.

Правила пожежної безпеки:
1.3. Під час проведення електрозварювальних робіт необхідно дотримуватися таких вимог:
установка для ручного зварювання повинна бути забезпечена вимикачем чи контактором (для підключення джерела зварювального струму до розподільної мережі), покажчиком величини зварювального струму та запобіжником у первинному ланцюзі.
з’єднування зварювальних проводів слід робити за допомогою обтискання, зварювання, паяння або спеціальних затискачів. Підключення електропроводів до електродотримача, зварюваного виробу та зварювального апарата здійснюється за допомогою мідних кабельних наконечників, скріплених болтами з шайбами.
Забороняється використовувати голі або з пошкодженою ізоляцією проводи, а також застосовувати нестандартні електрозапобіжники;
проводи, підключені до зварювальних апаратів, розподільних щитів та іншого обладнання, а також до місць зварювальних робіт, мають бути надійно ізольовані та в необхідних місцях захищені від дії високої температури, механічних пошкоджень і хімічних впливів.
У разі проведення електрозварювальних робіт, пов’язаних з частими переміщеннями зварювальних установок, мають застосовуватися міцні кабелі;
кабелі (електропроводи) електрозварювальних машин повинні розміщуватися від трубопроводів кисню на відстані не менше 0,5 м, а від трубопроводу ацетилену та інших горючих газів — не менше 1 м;
зворотним провідником, який з’єднує зварюваний виріб із джерелом зварювального струму, можуть служити сталеві або алюмінієві шини будь-якого профілю, зварювальні плити, стелажі й сама зварювана конструкція за умови, якщо їх переріз забезпечує безпечне за умовами нагрівання протікання струму.
З’єднання між собою окремих елементів, використовуваних як зворотний провідник, треба виконувати за допомогою болтів, струбцин та затискачів;
використання як зворотного провідника внутрішніх залізничних шляхів, мереж заземлення чи занулення, а також металевих конструкцій будівель, комунікацій та технологічного устаткування забороняється;
конструкція електродотримача для ручного зварювання повинна забезпечувати надійне затискання та швидку заміну електродів, а також виключати можливість короткого замикання його корпусу на зварювану деталь під час тимчасових перерв у роботі або в разі його випадкового падіння на металеві предмети. Держак електродотримача має бути виготовлений з негорючого діелектричного та теплоізоляційного матеріалу;
електроди, застосовувані під час зварювання, повинні бути заводського виготовлення і відповідати номінальній величині зварювального струму.
електрозварювальна установка на весь час роботи повинна бути заземлена. Крім заземлення основного електрозварювального обладнання, у зварювальних установках належить безпосередньо заземлювати той затискач вторинної обмотки зварювального трансформатора, до якого приєднується провідник, що йде до виробу (зворотний провідник);
опір ізоляції струмопровідних частин зварювального кола повинен бути не нижче 0,5 Ом. Ізоляцію треба перевіряти не рідше 1 разу на 3 місяці (у разі автоматичного зварювання під шаром флюсу — 1 раз на місяць), і вона повинна витримувати напругу 2 кВ протягом 0,12 год.;
живлення дуги в установках для атомно-водневого зварювання повинно здійснюватися від окремого трансформатора. Безпосереднє живлення дуги від розподільної мережі через регулятор струму будь-якого типу забороняється;
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Н А К А З 17.05.2005 N 76
Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій
Терміни, що використовуються у Правилах
Жилий будинок — будівля капітального типу, споруджена з дотри-манням вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного в ній проживання.
Допоміжні приміщення житлового будинку — приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування мешканців будинку.
Житлово-комунальні послуги — результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.
Балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі — балансоутримувач) — власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом.
Виконавець послуг — суб’єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору.
Виробник — суб’єкт господарювання, який виробляє або створює житлово-комунальні послуги.
Власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі — власник) — фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпоряджання приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстроване в установленому законом порядку.
Внутрішньобудинкові системи — мережі, арматура на них, прилади та обладнання, засоби обліку та регулювання споживання житлово-комунальних послуг, які розміщені в межах будинку, споруди, системи протипожежного захисту.
Точка розподілу — місце передачі послуги від однієї особи до іншої, облаштоване засобами обліку та регулювання.
Управитель — особа, яка за договором з власником чи балансоутримувачем здійснює управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд (далі — управління будинком) і забезпечує його належну експлуатацію відповідно до закону та умов договору.
1.4. Умови і порядок переобладнання, перебудови, перепланування будинків, жилих і нежилих у жилих будинках приміщень.
1.4.1. Переобладнання і перепланування жилих будинків, жилих і нежилих у жилих будинках приміщень дозволяється робити після одержання дозволу виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів відповідно до законодавства.
1.4.2. Переобладнання жилих будинків, жилих і нежилих у жилих будинках приміщень містить у собі — улаштування в окремих жилих будинках, жилих і нежилих у жилих будинках приміщень індивідуального опалення та іншого інженерного обладнання, перенесення нагрівальних, сантехнічних і газових приладів; влаштування і переобладнання туалетів, ванних кімнат, вентиляційних каналів.
1.4.5. Для одержання дозволу на переобладнання або перепланування жилих будинків, жилих і нежилих у жилих будинках приміщень їх власник або уповноважена ним особа, наймач (орендар) приміщення за згодою його власника подають до органу місцевого самоврядування заяву про надання дозволу на переобладнання або перепланування та, у разі необхідності, можуть подаватися такі документи:
— проект переобладнання або перепланування жилих будинків, жилих і нежилих у жилих будинках приміщень, погоджений в установленому порядку;
— згода власників, співвласників (наймачів) або уповноважених ними осіб на переобладнання та перепланування приміщень, що перебувають у їх спільній власності.
1.4.6. Власник, наймач (орендар) жилого будинку, жилого чи нежилого у жилому будинку приміщення, що припустив самовільне переобладнання або перепланування, що призводить до порушення конструктивних елементів або засобів протипожежного захисту, зобов’язаний за свій рахунок привести це приміщення до попереднього стану.
У разі, якщо самовільне перепланування або переобладнання приводить до погіршення технічного стану жилого будинку в цілому та порушуються права інших споживачів, зазначені роботи виконуються виконавцем послуг, питання відшкодування вартості цих робіт власником, наймачем (орендарем) жилого будинку, жилого чи нежилого у жилому будинку приміщення вирішується у судовому порядку.

Роботи підвищеної небезпеки можуть виконуватися тільки за спеціальним дозволом.
Постанова Кабінету Міністрів України № 1107 (Документ 1107-2011-п, чинний, точніше редакція — Редакція від 04.03.2016, Підстава 76-2016-п) «Про затвердження Порядку відачі дозволів на Виконання робіт підвіщеної небезпеки та на експлуатацію (! Застосування) машин , механізмів, устаткування підвіщеної небезпеки »визначає порядок видачі Держпраці« дозволів на Виконання робіт підвіщеної небезпеки та на експлуатацію (! застосування) машин, механізмів, устаткування підвіщеної небезпеки »
Такий документ (дозвіл) не видається тільки державним аварійно — рятувальним службам і їх формуванням (вони пройшли у відповідному порядку атестацію), а також військовим формуванням, в яких не залучені наймані працівники.
Кожне підприємство, яке виконує роботи підвищеної небезпеки повинен мати документ — «Висновок експертизи».
Стаття 3. Висновок експертизи — документ, Який складається Експертна організацією за результатами проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового віробніцтвасуб’єкта господарювання за формою, розробленої Держпрацєю та ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів в установленому порядку, містить інформацію про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки та на підставі якого приймається рішення відносно видачі дозволів;
експертні организации — експертно-технічні центри, що належать до СФЕРИ управління Держпраці, або незалежні експертні організації, які забезпечують науково-технічну підтримку державного Нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці;

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки видається роботодавцю. Дозвіл на використання машин і механізмів (зварювальний апарат, балони зі зрідженим газом) дається виробнику цих машин і механізмів, яке  роботодавець може використовувати тільки маючи завірену у нотаріуса копію «дозволено», отриману від виробника.
«Дозвіл» на виконання робіт підвищеної небезпеки видає «Держпраця» і його територіальні органи.
Роботодавець, який отримав «дозвіл» і має намір виконувати роботи підвищеної небезпеки, повинен письмово повідомити про це територіальні органи Держпраці за місцем виконання таких робіт.
Тобто, організація, яка має намір виконувати зварювальні роботи на вашу адресу в вашому домі, повинні отримати від Держпраці спеціальний дозвіл, який заноситься в спеціальний реєстр.
Стаття 21: Виконання робіт підвіщеної небезпеки, що зазначені у Додатках 6, експлуатація (! Застосування) машин, механізмів, устатковання підвіщеної небезпеки, что зазначеним у Додатках 7, здійснюються роботодавцем на підставі декларації відповідності его матеріально-технічної бази Вимоги законодавства по вопросам охорони праці та промислової безпеки.
При виконанні робіт з підвищеною небезпекою оформлення нарядів — допусків є обов’язковим.
Наряд-допуск — письмове завдання на безпечне проведення роботи, оформлене на спеціальному бланку встановленої форми.
Наряд-допуск визначає зміст і місце роботи; час її початку і закінчення, умови безпечного виконання, необхідні заходи безпеки (що включає в себе виявлення небезпечних факторів, в тому числі порадіаціонной, пожежної безпеки та на загазованих робочих місцях), а так само оцінка виробничих ризиків, склад бригади і працівників, відповідальних за безпечне виконання роботи.
Основні вимоги, що пред’являються до прийнятих до комерційного обліку приладів обліку.
— Прилади обліку повинні мати сертифікат затвердженого типу Держстандарту України і повинні бути зареєстровані в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки.
— Прилади обліку повинні бути опломбовані органами метрологічної служби і мати діючу позначку (печатка) про державну повірку.
— Прилади обліку, у яких закінчився термін дії повірки, не допускаються до експлуатації в якості розрахункових. Прилади обліку, у яких закінчився термін дії сертифікації, а також виключені з реєстру засобів вимірювальної техніки, але випущені в період дії сертифіката, можуть застосовуватися при наявності чинного клейма державної повірки.
— Проектування, монтаж і експлуатація приладів обліку проводиться відповідно до вимог нормативно-технічних документів Держстандарту, Держбуду, інструкціями виробників засобів вимірювальної техніки з урахуванням специфіки встановлюються приладів обліку.

Автор:

Ольга Рідна