Продовження статті:

«Про особливості здійснення права власності у багатоповерхових будинках»

98879099

Якому ще з прийнятих законів для його реалізації надавалась така увага — інформаційна пропаганда, організація шкіл та курсів, консультацій, порад юристів…

На це є поважні підстави: відповідальність за доведення до катастрофічного стану житлово-комунального фонду багаторічним реформуванням перекласти на територіальну громаду, яка своє майно та кошти для здійснення раціонального користування та розвитку, згідно Статуту та відповідним законодавчим актам, передала в управління вибраній нею владі місцевого самоврядування.

Але! Влада хоче перекласти відповідальність за свої дії (або бездіяльність) на громаду, залишаючи за собою право власника житлового фонду, управляти комунальним житлом та розпоряджатись бюджетними коштами для його додержання в гідному для проживання стані.

Спекулюючи на природних рисах людини мати свою власність (священну та недоторкану), згідно прийнятому закону: «багатоквартирний будинок передається в управління «управителям багатоквартирного будинку – фізичним та юридичним особам». Ці особи, за договором із співвласниками або призначеними власником (чи уповноваженою ним особою), забезпечують відповідне утримання будинку.

Прийнятий Закон № 417-VIII не може відмінити положення ст.15 Ж.К. України, в якому «…виконкоми рад керують житловим господарством, забезпечують належний технічний стан, капітальний і технічний ремонт…»!

Відповідно ст.327 ЦК України: «управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування».

То ж передача комунального майна в управління «фізичним та юридичним особам за договором із співвласниками…» суперечить основним законам Ж.К. та Ц.К. України.

Прийнятий закон може тільки уточнювати положення Кодексів України.

Закон «Про місцеве самоврядування в Україні», який регулює відносини відповідно до Конституції України та гарантії місцевого самоврядування, у ст.60, ч.8 стверджує, що об’єкти комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальної громади і передані іншим суб’єктам без її згоди або відповідного рішення ради. А в ст.30: «до відання виконкомів рад належить управління об’єктами житлово-комунального господарства…забезпечення їх належного утримання…».

У Законі України № 417-VIII не визначені відносини між сторонами та власником багатоквартирного будинку – держателем бюджетних коштів на дотримування житлового фонду у належному стані.

А саме, затвердивши ст.2 Закону, що : «предметом регулювання цього закону є відносини, що виникають у процесі реалізації прав та виконання обов’язків власників квартир та нежитлових приміщень, як співвласників багатоквартирного будинку» — конкретизуються і чітко визначаються «особливості здійснення права власності…» — передача багатоквартирного будинку, в якому вони мешкають, в управління (за їх згодою) фізичній чи юридичній особі, всупереч вимогам діючих законів.

Сподіваємось, що органи місцевого самоврядування нашої територіальної громади, користуючись відповідними законами України, Статутом територіальної громади – основного нормативно-правового документу та наданими повноваженнями, приймуть зважене рішення для зупинення занепаду та відродження житлово-комунального фонду.

Управління багатоквартирними будинками буде передане представникам, вибраним їх мешканцями, з правом і відповідальністю за їх додержанням у відповідному стані за допомогою виділених коштів з державного та місцевого бюджетів.

Альтернативи діючим законам для виведення із занепаду та відродженню житлово-комунального фонду не існує.

Зважаючи на те, що передача територіальною громадою органам місцевого самоврядування зобов’язань по додержанню багатоквартирних будинків у відповідному стані себе не виправдала, то виконувати ці обов’язки повинні будуть вибрані територіальною громадою представники, а участь органів місцевого самоврядування (як власників житлово-комунального фонду) – здійснювати контроль в межах законодавства, та сприяти виділенню бюджетних коштів на кожний конкретний багатоквартирний будинок для його додержання у відповідному стані.

Виконання обов’язків контролю за додержанням багатоквартирного будинку вибраними представниками разом з виділенням власником житлово-комунального фонду відповідних коштів із бюджетів, зобов’яже сторони дотримуватись вимог законодавства .

Вартість додержання будинку закладена у відповідній нормативній документації, а не за «обґрунтованими тарифами на послуги з утримування…», що призвело до нарахування на громадян штучних багатомільярдних боргів, які не підтверджені дійсно виконаними роботами та послугами, що створює постійну соціальну напругу в суспільстві.

 

Активісти ГО «Майдан Січеслав-Дніпро     А. Третяк, А. Мельніков

 

Добавить комментарий